PR články

PR články by měly mít čtivé, aktuální a zajímavé téma. To zajistí cílenější návštěvnost vašeho webu. Jen ti, kteří se o dané téma budou opravdu zajímat, a díky hypertextovým odkazům v textu navštíví vaše stránky, mohou být nadějnými potencionálními zákazníky, nebo pravidelnými návštěvníky vašich stránek.
Pr články jsou účinným reklamním nástrojem, pokud se s nimi zachází správně. Nejde o tom jen napsat kvalitní text, měl by mít i tu správnou formu, poutavé nadpisy, a hlavně bychom jej měli umístit na to správné místo.

Kam umístit články

Kam umístit PR články? Existují speciální weby, které, většinou zdarma, publikují vaše PR texty. Musí je schválit administrátor, a měly by mít požadovanou formu. Dále je možno články umísti přímo na tematické weby, blogy, nebo do internetových magazínů. To je forma finančně náročnější.

Comments are closed.