Projektování septiku

K novému domečku, chatce nebo místo již používaného jiného druhu zařízení, se můžeme rozhodnout pro septik. Jenomže to není jenom tak, takže co všechno potřebujeme vědět, když se řekne projekt septiku? Septik je konkrétní zařízení, proto jej nesmíme zaměňovat s obyčejnou žumpou nebo naopak s čistírnou odpadní vod. O jaké zařízení se tedy jedná? Jedná se o tří maximálně čtyř komorovou jímku, ve které dochází k čištění odpadní vody. V této jímce dochází nejdříve k usazení pevných částic a dále k rozkladu až vyčištění vody. V běžných zařízeních najdete biologické a zemní filtry. Díky filtrům můžete přečištěnou vodu vypouštět do kanalizace neukončené čistírnou, dále do povrchových nebo i podzemních vod.

V jakém případě použít septik?

Septik je vhodný zejména v případě, že si chcete pořídit chatu nebo objekt, ve kterém trvale nežijete. Použít ho můžete také v místech, kde není napojení na centrální čistírnu vod, ale například se zanedlouho chystá.  A jak je to s dokumentací a projektem? Projekt samozřejmě musí být vyhotoven. Cena bývá do deseti tisíc. Pokud má projektant čas, vše se dá stihnout i za týden. Dále je potřeba povolení. Tento proces bude nějakou dobu trvat. Obecně se toto zařízení používá v místech, která trvale neobýváme. Pokud však váháte mezi tímto zařízením a klasickou žumpou nebo jímkou, tak se běžně doporučuje tato volba, tedy septik, protože nebudete muset řešit neustálý vývoz odpadu.

Comments are closed.